Váš Nákupní Košík

Obecné podmínky prodeje a používání

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost sperkovnice.store. V celém textu webu se termíny „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na sperkovnice.store. sperkovnice.store nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto webu, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Navštívením těchto stránek a/nebo zakoupením některého z našich produktů se zapojujete do naší „služby“ a souhlasíte s následujícími podmínkami („Podmínky“, „Podmínky“, „Podmínky“), včetně všech dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo na které odkazují hypertextové odkazy. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele těchto stránek, mimo jiné na uživatele, kteří stránky procházejí, jsou prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky prodeje a používání. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s těmito Podmínkami prodeje a používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádnou ze služeb nabízených na těchto webových stránkách. Pokud jsou tyto Podmínky prodeje a používání považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno těmito Podmínkami prodeje a používání.

Všechny nové funkce a nástroje, které budou do tohoto obchodu přidány později, budou rovněž podléhat těmto Podmínkám prodeje a používání. S nejnovější verzí Všeobecných podmínek prodeje a používání se můžete kdykoli seznámit na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

Náš obchod je hostován společností Contabo. Poskytuje nám platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.


VYHLÁŠENÍ O ZŘÍZENOSTI NA FACEBOOKU

Tato webová stránka není součástí společnosti Facebook ani společnosti Facebook Inc. a tato webová stránka není společností Facebook nijak podporována. Facebook je registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.


VYHLÁŠENÍ společnosti Google

Na těchto stránkách používáme remarketingové pixely Google, abychom se znovu spojili s lidmi, kteří navštívili naše stránky, a abychom se ujistili, že je můžeme v budoucnu oslovit s relevantními zprávami a informacemi. Společnost Google zobrazuje naše reklamy na webech třetích stran po celém internetu, aby nám pomohla doručit naše sdělení a oslovit správné lidi, kteří v minulosti projevili zájem o naše informace.

ČÁST 1 – PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠEHO ONLINE OBCHODU

Přijetím těchto podmínek prodeje a používání prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti v zemi, státě nebo provincii, kde máte bydliště, a že jste nám dali souhlas s tím, abychom umožnili všem vašim nezletilým nezaopatřeným osobám používat tyto webové stránky.

Používání našich produktů k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům je zakázáno, stejně tak nesmíte při používání služby porušovat zákony vaší jurisdikce (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich služeb.

ČÁST 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout přístup ke službám kterékoli osobě.

Jste srozuměni s tím, že váš obsah (s výjimkou údajů o vaší kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaným způsobem, což znamená (a) přenosy v různých sítích a (b) změny, které mají odpovídat technickým požadavkům na připojení sítí nebo zařízení a přizpůsobit se jim. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část služby nebo používání služby nebo přístup ke službě nebo kontakt na webové stránky, prostřednictvím kterých je služba poskytována, bez předchozího výslovného písemného souhlasu od nás.

Záhlaví použitá v této smlouvě jsou uvedena pro vaše pohodlí a neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

Článek 3 – PŘESNOST, SOUČASNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Neručíme za to, že informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být jediným zdrojem informací pro vaše rozhodování, aniž byste se nejprve poradili s přesnějšími, úplnějšími a aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se rozhodnete spoléhat na obsah uvedený na těchto stránkách, činíte tak na vlastní nebezpečí

Tyto stránky mohou obsahovat určité předchozí informace. Tyto předchozí informace nejsou ze své podstaty aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni informace na našich stránkách aktualizovat. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

Článek 4 – ZMĚNY SLUŽEB A CENY

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění službu (nebo jakoukoli její část či obsah) upravit nebo ukončit

Vůči vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakékoli změny cen, pozastavení nebo přerušení poskytování Služby.

ČÁST 5 – VÝROBKY NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím našich webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou být k dispozici v omezeném množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejjasněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se zobrazují v našem obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na obrazovce vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb jakékoli osobě a v jakékoli zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli námi nabízeného produktu nebo služby. Všechny popisy produktů a ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka služby nebo produktu učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno zákonem.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného zboží, které získáte nebo zakoupíte, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

Článek 6 – PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A ÚČTOVNÍCH INFORMACÍ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Dle vlastního uvážení můžeme snížit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Taková omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo ze stejného zákaznického účtu, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme se pokusit vás o tom informovat tak, že vás budeme kontaktovat na e-mailovou a/nebo fakturační adresu/telefonní číslo uvedené v době podání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho vlastního uvážení mohou vypadat, že pocházejí od obchodníků, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s tím, že u všech objednávek zadaných v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné informace o objednávce a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy, čísla kreditní karty a data platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ČÁST 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádný dohled, kontrolu ani vliv.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k takovým nástrojům poskytujeme „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez schválení. Neneseme žádnou právní odpovědnost vyplývající z používání takových volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s nimi.

Pokud používáte volitelné nástroje nabízené na Stránkách, činíte tak na vlastní riziko a podle vlastního uvážení a měli byste se seznámit s podmínkami, za kterých jsou takové nástroje nabízeny příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran.

V budoucnu můžeme na našich stránkách nabízet také nové služby a/nebo funkce (včetně nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a služby budou rovněž podléhat těmto podmínkám prodeje a používání.

Článek 8 – ODKAZY TŘETÍ STRANY

Některý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat prvky třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme povinni kontrolovat nebo hodnotit obsah nebo přesnost těchto stránek a neručíme ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, webové stránky, produkty, služby nebo jiné položky přístupné na těchto stránkách třetích stran nebo z nich.

Neručíme za žádnou škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s těmito webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran je třeba zasílat stejným třetím stranám.

ČÁST 9 – PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY A DALŠÍ NÁVRHY UŽIVATELŮ

Pokud na naši žádost zašlete konkrétní obsah (například pro účast v soutěžích) nebo pokud bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), udělujete nám právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakýchkoli médiích jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) vyplácet komukoli náhradu za poskytnuté komentáře; ani (3) reagovat na komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo který porušuje duševní vlastnictví nebo tyto smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že budete psát komentáře, které neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Souhlasíte také s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo přidružených webových stránek. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, ani se pokoušet uvádět nás a/nebo třetí strany v omyl ohledně původu vašich komentářů. Za všechny komentáře, které zveřejníte, a jejich správnost nesete plnou odpovědnost. Za komentáře, které zveřejníte nebo které zveřejní třetí strana, neneseme žádnou odpovědnost ani za ně neručíme.

Článek 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Poskytování vašich osobních údajů v našem obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Kliknutím sem si můžete prohlédnout naše Zásady ochrany osobních údajů.

Článek 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMYLY

Může se stát, že informace na našich stránkách nebo ve Službě budou obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, nákladů na dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění (i po zadání objednávky) opravit jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí a změnit či aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné.

Nejsme povinni aktualizovat, upravovat nebo upřesňovat jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Z žádného definovaného data aktualizace nebo obnovení ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nelze usuzovat, že informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

Článek 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě zákazů uvedených ve Všeobecných podmínkách prodeje a používání je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k nezákonným účelům; (b) navádět ostatní k provádění nebo účasti na nezákonných činech; (c) porušovat regionální nařízení nebo jakýkoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní zákon, předpis nebo nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, zraňovat, pomlouvat, hanobit, očerňovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) podávat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který nepříznivě ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související nebo nesouvisející webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, únosu, vylákání informací, procházení, vyhledávání nebo skenování webu (nebo jakéhokoli jiného zdroje); (j) k obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření naší Služby, jakékoli jiné webové stránky nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení zakázaných způsobů použití.

Článek 13 – VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení, že používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou přerušit nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom předem informovali.

Vy výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám prostřednictvím Služby poskytovány (pokud není námi výslovně uvedeno jinak), jsou pro vaše použití poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk prodejnosti nebo prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení práv.

lesite. com, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, smluvní partneři, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů, úspor, dat, nákladů na náhradu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (i z nedbalosti), na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vzniklé v důsledku vašeho používání jakékoli služby nebo produktu poskytovaného prostřednictvím Služby nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním Služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku vašeho používání Služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím Služby, a to i v případě, že jste byli na možnost takových nároků upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Článek 14 – ODMĚNA

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti sperkovnice.store, naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, na které odkazují, nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Článek 15 – ROZPOČET

V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek prodeje a používání shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymáháno v maximálním rozsahu povoleném zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek prodeje a používání, přičemž toto oddělení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Článek 16 – Ukončení platnosti

Závazky a povinnosti vzniklé stranám před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto smluvní podmínky platí, dokud je nevypovíte vy, nebo dokud je nevypovíte vy. Tyto Podmínky prodeje a používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že již nechcete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho uvážení zjistíme, že neplníte nebo máme podezření, že jste nebyli schopni dodržovat podmínky těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu také kdykoli vypovědět, aniž bychom vás o tom informovali, a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

Článek 17 – CELÁ SMLOUVA

Jakékoli nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto Podmínky prodeje a používání nebo jakékoli jiné provozní zásady nebo pravidla, které zveřejňujeme na těchto stránkách nebo v souvislosti se službou, představují úplné ujednání a dohodu mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání služby a nahrazují veškerou předchozí a současnou komunikaci, návrhy a dohody, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakékoli předchozí verze Podmínek prodeje a používání).

Jakákoli nejasnost ohledně výkladu těchto Podmínek prodeje a používání nesmí být vykládána v neprospěch strany, která tyto Podmínky prodeje a používání vypracovala.

ČÁST 18 – PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky prodeje a používání a všechny samostatné smlouvy, prostřednictvím kterých vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu se zákony platnými v Lyonu, Francie.

Článek 19 – ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽÍVÁNÍ

Na této stránce můžete kdykoli nahlédnout do nejnovější verze Všeobecných podmínek prodeje a používání.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Všeobecných podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat naše stránky a kontrolovat, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek prodeje a používání znamená souhlas s těmito změnami.

ČÁST 20 – KONTAKTNÍ INFORMACE

Dotazy týkající se podmínek prodeje a používání nám zasílejte na adresu contact @sperkovnice.store.

Dodání zdarma

Doprava zdarma po celém světě

Zákaznický servis

Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Bezpečná platba

100% bezpečné platby prostřednictvím našich online partnerů